• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'الهه عشق' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲/۴ را داده‌ند.
• رمان 'الهه عشق' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
696mohammad
696mohammad
۱۳ روز پیش