رمان خارجی

قلعه مالویل

این تصویر عینا در ذهن من مانده است. چون آن پسربچه که روی تخت‌خواب دراز کشیده منم و عمو هم که بر آستانه در ایستاده است منم. آن وقت عمو ساموئل تقریبا با 1 سال اختلاف سن و سال حالای مرا داشت و همه بر این گفته متفقند که من به او بسیار شبیهم. و در ابن صحنه که حرف بسیار کم رد و بدل شده است به نظرم می‌آید که پسربچه را که خودم بودم رو به رو با مردی می‌بینم که حالا شده‌ام.

محمد قاضی
نیلوفر
9789644482625
۱۳۸۸
۵۸۴ صفحه
۲۰۸۴ مشاهده
۴ نقل قول
نسخه‌های دیگر
روبر مرل ۳ رمان Born in Tebessa located in ,what was then, the French colony of Algeria. Robert Merle and his family moved to France in 1918. Merle wrote in many styles and won the Prix Goncourt for his novel Week-end à Zuydcoote. He has also written a 13 book series of historical novels, Fortune de France. Recreating 16th and 17th century France through the eyes of a fictitious Protestant doctor turned spy, he went so far as to write it in the period's ...
دیگر رمان‌های روبر مرل
مرگ کسب و کار من است
مرگ کسب و کار من است این کتاب زندگی‌نامه یک جلاد مدرن است و چارچوب زمانی آن وقایع تاریخی مسلمی است که در نیمه اول قرن حاضر بر اروپا گذشته و سوای آنچه به صورت وقایع خانوادگی و برخوردهای شخصی قهرمان داستان عنوان شده هیچ چیز آن ساخته و پرداخته خیال‌بافی نیست.
مشاهده تمام رمان های روبر مرل
مجموعه‌ها