رمان خارجی

آبلوموف

آبلوموف که مهمترین رمان گنچاروف است مفهومی جدید به فرهنگ ادب جهانی افزوده است، ابلومویسم واژه‌ای است، برای بیان ویژگی‌های روان شخصیتی مبتلا به بی‌دردی درمان‌ناپذیر و بی‌ارادگی و ضعف نفس. این ویژگی ممکن است در جامعه‌ای به صورت بیماری مزمن و همه‌گیر درآید، چنان‌که از خصوصیات ملی آن جامعه شود. این داستان به تحول رآلیسم روانشناختی در ادب روس کمکی ارزنده کرده و شهرتی جهانی یافته است.

سروش حبیبی
9789648637342
۱۳۹۰
۹۰۰ صفحه
۱۲۶۳ مشاهده
۱ نقل قول
ایوان گنچاروف ـ دابرو لیو بوف
صفحه نویسنده ایوان گنچاروف ـ دابرو لیو بوف
۱ رمان see: Иван Гончаров
Ivan Alexandrovich Goncharov (Russian: Иван Александрович Гончаров) was a Russian novelist best known as the author of Oblomov (1859).

Иван Александрович Гончаров русский писатель; член-корреспондент Императорской Академии наук по Разряду Русского языка и словесности (1860).
مجموعه‌ها