رمان خارجی

زنگ

(The bell)

از میان نویسندگانی که پس از جنگ جهانی دوم کمان کشیدند و تیرهایی به آماج ادب پرتاب کردند، خانم ایریس مرداک از موفق‌ترین و تواناترین آن‌هاست. به قول مفسر ادبی تایمز پشت هر کتابش قدرت هوشمندی، تخصص و کیفیت استثنایی یک رمان‌نویس نوپرداز نهفته است. رمان زنگ از آثار معتبری است که از طریق معنا و مفهوم به رمان نو پیوند دارد. نگاه راست و صریح نویسنده به جامعه مذهبی، برقرای رابطه دوسره حکایت نه چندان ساده‌ای است که با نگاه دبه دشواری‌های اجتماعی سعی دارد زمینه فکری خواننده را تغییر دهد و به سمتی براند که هر جامعه برای آنکه بتواند بدون دشواری یه رشد و تکوین اخلاقی برسد باید به چنین مبانی و اصولی نیز بیندیشد.

پرتو اشراق
9789647170161
۱۳۸۴
۴۳۸ صفحه
۱۳۲۹ مشاهده
۰ نقل قول