• از مجموع ۳۶۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'عقاید 1 دلقک' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲ رو بدست آورده.
۶۱۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۵ را داده‌ند.
• رمان 'عقاید 1 دلقک' در کتاب‌خانه‌ی ۱۷۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۷۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
farsam
farsam
۱۴۰۰/۶/۲۱

mgghavami
mgghavami
۱۴۰۰/۲/۱۶

Bahman54
Bahman54
۱۳۹۹/۱۰/۲۴

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

shideh
shideh
۱۳۹۹/۸/۲۸

sadelaram
sadelaram
۱۳۹۹/۴/۴

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

Shahab64
Shahab64
۱۳۹۹/۱/۲۲

FARTAB
FARTAB
۱۳۹۸/۱۰/۸

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

mana61
mana61
۱۳۹۸/۹/۱۰

asatiri
asatiri
۱۳۹۸/۸/۲۹

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

Mahsa_hf_art
Mahsa_hf_art
۱۳۹۸/۵/۱۷

Nazanin#
Nazanin#
۱۳۹۸/۵/۱۴

vistax
vistax
۱۳۹۸/۵/۴

ISaac
ISaac
۱۳۹۸/۴/۲۴

Graysmile
Graysmile
۱۳۹۸/۴/۲۴

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

mehryar71
mehryar71
۱۳۹۸/۳/۲۰

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

jamashiani
jamashiani
۱۳۹۸/۳/۱

mehtab
mehtab
۱۳۹۸/۲/۱۹

smrashtian1
smrashtian1
۱۳۹۸/۲/۱۷

Meghnatism
Meghnatism
۱۳۹۷/۱۲/۶

BitaHirmand
BitaHirmand
۱۳۹۷/۱۲/۳

Royazamani18
Royazamani18
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

baran66
baran66
۱۳۹۷/۱۱/۶

mohammadmoradi2112
mohammadmoradi2112
۱۳۹۷/۱۱/۵

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

Danyalshams
Danyalshams
۱۳۹۷/۱۰/۱۷

Niloofarslvt
Niloofarslvt
۱۳۹۷/۸/۲۴

Mobina_taheri
Mobina_taheri
۱۳۹۷/۸/۲۲

mahsakiani
mahsakiani
۱۳۹۷/۸/۱۸

aban11
aban11
۱۳۹۷/۶/۲۷

Haifa
Haifa
۱۳۹۷/۶/۱۰

Sarvnaz
Sarvnaz
۱۳۹۷/۵/۳۱

Kasra
Kasra
۱۳۹۷/۵/۲۹

moazzenza
moazzenza
۱۳۹۷/۵/۲۵

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

YeganeA
YeganeA
۱۳۹۷/۴/۲۸

1744912610
1744912610
۱۳۹۷/۴/۲۰

SabaF
SabaF
۱۳۹۷/۴/۱۴

nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۲

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Fatere
Fatere
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

s@sahar
[email protected]
۱۳۹۷/۳/۱۷

Ramin_j
Ramin_j
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

asefos
asefos
۱۳۹۷/۳/۳

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۲۸

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

Partow
Partow
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed61
Hamed61
۱۳۹۷/۲/۲۶

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Puna
Puna
۱۳۹۷/۲/۲۴

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

neda78
neda78
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Morvariid
Morvariid
۱۳۹۷/۲/۱۷

Habibbib
Habibbib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Farshaad
Farshaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۷

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۱۶

Milad7
Milad7
۱۳۹۷/۲/۱۶

Jamshiid
Jamshiid
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

Razieh87
Razieh87
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khosro
Khosro
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۱۳

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Vehij
Vehij
۱۳۹۷/۲/۱۲

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Bigane
Bigane
۱۳۹۷/۲/۱۲

Gabriyel
Gabriyel
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mohamedamin
Mohamedamin
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Narges_momeni
Narges_momeni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homyoun_sepehri
Homyoun_sepehri
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roseal
Roseal
۱۳۹۷/۲/۱۲

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۱۱

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۱۰

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Sooroosh
Sooroosh
۱۳۹۷/۲/۱۰

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

OosMajid
OosMajid
۱۳۹۷/۲/۶

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۵

Kiymiya
Kiymiya
۱۳۹۷/۲/۵

Zizoo
Zizoo
۱۳۹۷/۲/۵

Mastane_re
Mastane_re
۱۳۹۷/۲/۵

Anahitta
Anahitta
۱۳۹۷/۲/۵

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۵

matilda
matilda
۱۳۹۷/۲/۴

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۴

Samin_re
Samin_re
۱۳۹۷/۱/۳۱

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۱/۳۱

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

Parastood
Parastood
۱۳۹۷/۱/۲۷

Zeinaaab
Zeinaaab
۱۳۹۷/۱/۳

شاهین
شاهین
۱۳۹۶/۱۲/۱۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۱۲/۷

پرنیان
پرنیان
۱۳۹۶/۱۱/۲۱

Santmary
Santmary
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

fajan
fajan
۱۳۹۶/۹/۱۲

MahdiABH
MahdiABH
۱۳۹۶/۸/۳۰

amirsarebani81
amirsarebani81
۱۳۹۶/۷/۸

Bookish
Bookish
۱۳۹۶/۶/۲۶

mishahspr
mishahspr
۱۳۹۶/۶/۱۳

nahid-sfz
nahid-sfz
۱۳۹۶/۶/۱۳

Parastoo69
Parastoo69
۱۳۹۶/۶/۳

Sanahz
Sanahz
۱۳۹۶/۴/۲۸

Eehsan
Eehsan
۱۳۹۶/۴/۱۰

roham6773
roham6773
۱۳۹۶/۴/۵

MAMADJAVID
MAMADJAVID
۱۳۹۶/۴/۲

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

shadirzn
shadirzn
۱۳۹۶/۴/۱

asawer
asawer
۱۳۹۶/۳/۲۹

akramtajik
akramtajik
۱۳۹۶/۳/۲۶

shining
shining
۱۳۹۶/۳/۲۵

Eimah
Eimah
۱۳۹۶/۳/۱۷

hosientajmir
hosientajmir
۱۳۹۶/۳/۸

Hamidz
Hamidz
۱۳۹۶/۳/۶

بولگاکف
بولگاکف
۱۳۹۶/۲/۳۱

winout2020
winout2020
۱۳۹۶/۲/۲۶

Avishan666
Avishan666
۱۳۹۶/۲/۲۰

غزال
غزال
۱۳۹۶/۲/۱۹

saeedd
saeedd
۱۳۹۶/۲/۱۹

kazem60
kazem60
۱۳۹۶/۲/۱۹

darvishi
darvishi
۱۳۹۶/۲/۱۹

Saadat
Saadat
۱۳۹۶/۲/۱۸

Aliicy
Aliicy
۱۳۹۶/۲/۱۷

bahare6912
bahare6912
۱۳۹۶/۲/۱۴

Jilar
Jilar
۱۳۹۶/۲/۱۱

sepin
sepin
۱۳۹۶/۲/۱۰

mahsa_dk
mahsa_dk
۱۳۹۶/۲/۶

hosseinm
hosseinm
۱۳۹۶/۲/۲

madjid
madjid
۱۳۹۶/۲/۲

n.hdr
n.hdr
۱۳۹۶/۱/۲۶

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

hoko
hoko
۱۳۹۶/۱/۱۸

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

saeedsoltanigeo
saeedsoltanigeo
۱۳۹۵/۱۲/۱۲

alim1380
alim1380
۱۳۹۵/۱۲/۱۰

salehnick
salehnick
۱۳۹۵/۱۲/۹

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

a_baamdad
a_baamdad
۱۳۹۵/۱۲/۱

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

Leila P
Leila P
۱۳۹۵/۱۱/۲۶

atena1987
atena1987
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

test6767
test6767
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

Amiranvali
Amiranvali
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

faribama
faribama
۱۳۹۵/۱۱/۲۰

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

Moorgankara
Moorgankara
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

rosela
rosela
۱۳۹۵/۱۱/۱۷

HemenHadadian
HemenHadadian
۱۳۹۵/۱۱/۱۶

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

reza3202
reza3202
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

setaredehqani
setaredehqani
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

paria-ighanian
paria-ighanian
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

Popo35
Popo35
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

شایان
شایان
۱۳۹۵/۱۱/۷

Mr_asho
Mr_asho
۱۳۹۵/۱۱/۶

amitis
amitis
۱۳۹۵/۱۱/۵

Esmaeel
Esmaeel
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

Baran90
Baran90
۱۳۹۵/۱۰/۲۷

Ehsanijadi
Ehsanijadi
۱۳۹۵/۱۰/۲۳

ghami
ghami
۱۳۹۵/۱۰/۲۱

kkoo1370
kkoo1370
۱۳۹۵/۱۰/۲۱

Elvisf35
Elvisf35
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

samira508
samira508
۱۳۹۵/۱۰/۶

Mahkame
Mahkame
۱۳۹۵/۱۰/۵

Mojtaba_Yazdanpanah
Mojtaba_Yazdanpanah
۱۳۹۵/۱۰/۴

Paris
Paris
۱۳۹۵/۱۰/۳

nima.mhdi
nima.mhdi
۱۳۹۵/۹/۲۲

lonelylistener
lonelylistener
۱۳۹۵/۹/۱۰

Somi marami
Somi marami
۱۳۹۵/۹/۴

fakhte
fakhte
۱۳۹۵/۸/۲۹

mohsen4
mohsen4
۱۳۹۵/۸/۲۶

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

mibina_zhk
mibina_zhk
۱۳۹۵/۸/۱۶

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

ninito
ninito
۱۳۹۵/۸/۹

neginmottaghi
neginmottaghi
۱۳۹۵/۸/۸

Marajan
Marajan
۱۳۹۵/۸/۷

ناجا
ناجا
۱۳۹۵/۸/۳

roya  moradizade
roya moradizade
۱۳۹۵/۸/۲

Vida
Vida
۱۳۹۵/۷/۳۰

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۹

hs.mirzaie
hs.mirzaie
۱۳۹۵/۱/۲۹

Roozhin
Roozhin
۱۳۹۴/۹/۳۰

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۴/۷/۲۳

Fidelio
Fidelio
۱۳۹۴/۷/۱۳

علیرضا رنجبر شورابی
علیرضا رنجبر شورابی
۱۳۹۴/۶/۲۸

minou
minou
۱۳۹۴/۵/۱۳

H@ss@n
[email protected]@n
۱۳۹۴/۴/۲۴

amirhosei2
amirhosei2
۱۳۹۴/۴/۱۹

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۴/۱

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۴/۳/۲۸

zzota
zzota
۱۳۹۴/۳/۲۴

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۲۴

dduddh
dduddh
۱۳۹۴/۳/۱۸

samin94
samin94
۱۳۹۴/۲/۳۱

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۱/۲۴

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

parastooo
parastooo
۱۳۹۳/۱۱/۸

Shahin98
Shahin98
۱۳۹۳/۱۱/۸

mahdinasiri
mahdinasiri
۱۳۹۳/۱۰/۹

Mahbooba Mohammadi
Mahbooba Mohammadi
۱۳۹۳/۱۰/۹

Novler
Novler
۱۳۹۳/۹/۷

iMohammad
iMohammad
۱۳۹۳/۸/۱۷

farzane fahimian
farzane fahimian
۱۳۹۳/۸/۳

sahbaa
sahbaa
۱۳۹۳/۷/۱۴

mo05i
mo05i
۱۳۹۳/۷/۱۳

Great20
Great20
۱۳۹۳/۶/۳۰

m.jamili
m.jamili
۱۳۹۳/۶/۲۱

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۳/۶/۳

Elham
Elham
۱۳۹۳/۵/۲۱

narges1865
narges1865
۱۳۹۳/۵/۲

baran
baran
۱۳۹۳/۴/۲۸

pari sa
pari sa
۱۳۹۳/۳/۱۴

كتابخانه گوگولي
كتابخانه گوگولي
۱۳۹۳/۲/۲۰

vida.c
vida.c
۱۳۹۳/۱/۶

Mehraban
Mehraban
۱۳۹۲/۱۲/۲۶

halal
halal
۱۳۹۲/۱۱/۲۴

gandomak
gandomak
۱۳۹۲/۹/۲۶

pyryayy
pyryayy
۱۳۹۲/۹/۶

olina
olina
۱۳۹۲/۹/۳

Maryam_fa135
Maryam_fa135
۱۳۹۲/۹/۲

niloofar23
niloofar23
۱۳۹۲/۸/۸

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

shahram
shahram
۱۳۹۲/۷/۱۳

elaheh
elaheh
۱۳۹۲/۷/۱

mhmt1990
mhmt1990
۱۳۹۲/۶/۲۳

elahe
elahe
۱۳۹۲/۶/۲۰

penelope74
penelope74
۱۳۹۲/۶/۱۴

NARGESGOL
NARGESGOL
۱۳۹۲/۶/۶

pishosan
pishosan
۱۳۹۲/۵/۱۲

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۵

Aidaa
Aidaa
۱۳۹۲/۵/۵

tala taher
tala taher
۱۳۹۲/۴/۳۱

Shivva
Shivva
۱۳۹۲/۴/۲۷

Leili Nour Shams
Leili Nour Shams
۱۳۹۲/۴/۲۶

airago
airago
۱۳۹۲/۴/۱۹

donya
donya
۱۳۹۲/۴/۱۴

bijooooo
bijooooo
۱۳۹۲/۴/۱۳

mohsenserajian
mohsenserajian
۱۳۹۲/۳/۱۲

Ali
Ali
۱۳۹۲/۱/۱۶

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۱/۹/۲۲