مجموعه داستان خارجی

ساعت گرینویچ

احمد اخوت
رسش
9789648049299
۱۳۸۳
۲۰۰ صفحه
۱۱۸۶ مشاهده
۰ نقل قول
آن بیتی ۴ رمان Christopher Pike is the pseudonym of Kevin McFadden. He is a bestselling author of young adult and children's fiction who specializes in the thriller genre.

Librarian Note: There is more than one author in the GoodReads database with this name.

McFadden was born in New York but grew up in California where he stills lives in today. A college drop-out, he did factory work, painted houses and programmed computers before becoming a recognized author. Initially unsuccessful when he set out to ...
دیگر رمان‌های آن بیتی
آخر هفته
آخر هفته لنور با دست یک طرف چهره‌اش را می‌مالد و به جولی و سارا که پایین آمده‌اند صبح‌به‌خیر می‌گوید. سارا آب پرتقال میل ندارد؛ همین‌طوری هم سرحال و قبراق است. لنور لیوانی آب پرتقال برای جولی می‌ریزد. جورج از راهرو صدا می‌زند:«آماده‌اید؟» لنور تعجب می‌کند که چرا جورج می‌خواهد این‌قدر زود راه بیافتد.
خواب گرگ
خواب گرگ تو سواری نشسته‌ام و منتظرم از ساختمانی که مدرسه باله‌اش است بیاید بیرون. بهش درس می‌دادند ولی کمکی نکرده بود. هنوز هم وقتی راه می‌رود قوز می‌کند از لحاظ روانشناسی تجزیه و تحلیلش کنیم، گردنش را جلو می‌آورد تا فقط گردنش را جلو آورده باشد، بلکه در اصل... نوئل فکر می‌کند بث خودش دلش می‌خواهد گردن‌درد بگیرد. دخترک به خاطر ...
خانه پزشک
خانه پزشک آن بیتی (1947) داستان‌نویس مطرح امریکایی، هم داستان کوتاه‌نویسی است تاثیرگذار و هم رمان‌هایش توانسته او را به یکی از نمادهای ادبیات چند دهه گذشته امریکا تبدیل کنند. بیتی خانه‌ی پزشک را سال 2002 منتشر کرد، رمانی که در تناسب است با جهان همیشه قصه‌گویش. رمان داستان زنی است که با بازگشت به مفهوم خانه سعی می‌کند نوری بتاباند بر ...
مشاهده تمام رمان های آن بیتی
مجموعه‌ها