• از مجموع ۲۰۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'ناتور دشت' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۲۲۱۰۰۸۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸ را داده‌ند.
• رمان 'ناتور دشت' در کتاب‌خانه‌ی ۱۰۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۰۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
elham_z777@
[email protected]
۱۳۹۹/۳/۷

ISaac
ISaac
۱۳۹۹/۳/۵

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

Yashiro
Yashiro
۱۳۹۸/۱۲/۷

lilamah
lilamah
۱۳۹۸/۱۱/۱۷

mana61
mana61
۱۳۹۸/۹/۱۰

asatiri
asatiri
۱۳۹۸/۸/۲۹

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

Sinamns
Sinamns
۱۳۹۸/۵/۲۵

siamak-7
siamak-7
۱۳۹۸/۴/۲۶

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

smrashtian1
smrashtian1
۱۳۹۸/۲/۱۷

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۳

mansure
mansure
۱۳۹۷/۱۲/۶

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

mahshams
mahshams
۱۳۹۷/۱۰/۱۱

mt_m30
mt_m30
۱۳۹۷/۹/۱۱

faramarz95
faramarz95
۱۳۹۷/۹/۸

Niloofarslvt
Niloofarslvt
۱۳۹۷/۸/۲۴

mahsakiani
mahsakiani
۱۳۹۷/۸/۱۸

Mahyanmb
Mahyanmb
۱۳۹۷/۷/۲

aban11
aban11
۱۳۹۷/۶/۲۷

arashRezaei
arashRezaei
۱۳۹۷/۵/۲۷

Hamid1108
Hamid1108
۱۳۹۷/۵/۱۷

loqman
loqman
۱۳۹۷/۵/۱۳

Kafsh
Kafsh
۱۳۹۷/۵/۱۱

ardaviraf
ardaviraf
۱۳۹۷/۵/۸

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

YeganeA
YeganeA
۱۳۹۷/۴/۲۸

moranjoori
moranjoori
۱۳۹۷/۴/۲۵

nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۲

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Abidar
Abidar
۱۳۹۷/۳/۱۳

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Amiir
Amiir
۱۳۹۷/۲/۲۸

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۲۸

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed61
Hamed61
۱۳۹۷/۲/۲۶

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۷/۲/۲۶

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirak
Shirak
۱۳۹۷/۲/۲۲

George
George
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۲۱

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Xinos
Xinos
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۷

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۱۷

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

minashakeri
minashakeri
۱۳۹۷/۲/۱۱

Booker
Booker
۱۳۹۷/۲/۳

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

samhne64
samhne64
۱۳۹۷/۲/۱

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۱/۳۱

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۱/۳۱

ADIB
ADIB
۱۳۹۷/۱/۲۹

vahids3
vahids3
۱۳۹۷/۱/۲۶

ادرین
ادرین
۱۳۹۷/۱/۷

Negnaz
Negnaz
۱۳۹۷/۱/۴

gala
gala
۱۳۹۷/۱/۴

Zeinaaab
Zeinaaab
۱۳۹۷/۱/۳

behnazrahmani
behnazrahmani
۱۳۹۶/۱۲/۹

HadaeghOmid
HadaeghOmid
۱۳۹۶/۱۱/۶

Ghazal13
Ghazal13
۱۳۹۶/۱۱/۴

Fatemehkhatoon
Fatemehkhatoon
۱۳۹۶/۱۰/۱۰

amir_epica
amir_epica
۱۳۹۶/۹/۲۵

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۹/۱۹

Mohamad_e
Mohamad_e
۱۳۹۶/۹/۱۶

docharane
docharane
۱۳۹۶/۹/۱۱

samiragemini
samiragemini
۱۳۹۶/۹/۸

Mh_mehr
Mh_mehr
۱۳۹۶/۶/۱۹

mishahspr
mishahspr
۱۳۹۶/۶/۱۳

nacm
nacm
۱۳۹۶/۵/۲۷

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

Shakool
Shakool
۱۳۹۶/۴/۲۳

ایلکای
ایلکای
۱۳۹۶/۴/۱۰

saeed144
saeed144
۱۳۹۶/۴/۱۰

shining
shining
۱۳۹۶/۳/۲۵

Moji
Moji
۱۳۹۶/۳/۱۶

loolyta
loolyta
۱۳۹۶/۳/۱۱

shaqayeqqm
shaqayeqqm
۱۳۹۶/۲/۲۳

afshin
afshin
۱۳۹۶/۲/۲۳

Avishan666
Avishan666
۱۳۹۶/۲/۲۰

masoumehzamani
masoumehzamani
۱۳۹۶/۲/۱۵

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

Zahraaa69
Zahraaa69
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

salehnick
salehnick
۱۳۹۵/۱۲/۹

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

manema
manema
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

boofekoor
boofekoor
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

Mr_asho
Mr_asho
۱۳۹۵/۱۱/۶

amitis
amitis
۱۳۹۵/۱۱/۵

baharsa
baharsa
۱۳۹۵/۱۱/۵

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۲

Kasra
Kasra
۱۳۹۵/۱۰/۲۴

Batul
Batul
۱۳۹۵/۱۰/۱۷

Mahkame
Mahkame
۱۳۹۵/۱۰/۱۰

saeid51
saeid51
۱۳۹۵/۹/۲۰

akamali
akamali
۱۳۹۵/۹/۹

Soraya
Soraya
۱۳۹۵/۸/۲۲

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

neginmottaghi
neginmottaghi
۱۳۹۵/۸/۸

maspadana
maspadana
۱۳۹۵/۸/۴

Ali
Ali
۱۳۹۵/۷/۲۳

Elham
Elham
۱۳۹۵/۷/۲۳

m_gh_a
m_gh_a
۱۳۹۵/۷/۱۷

کتابدار
کتابدار
۱۳۹۵/۵/۱۷

Umideath
Umideath
۱۳۹۵/۳/۲۴

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

amin1978
amin1978
۱۳۹۴/۹/۹

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۲۴

jhamid93
jhamid93
۱۳۹۴/۲/۲۲

atahm26
atahm26
۱۳۹۴/۲/۱۲

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۱/۲۴

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۴/۱/۱۲

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۱/۷

ninito
ninito
۱۳۹۳/۱۲/۲۹

Moorgankara
Moorgankara
۱۳۹۳/۱۲/۱۹

parastooo
parastooo
۱۳۹۳/۱۲/۱۰

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۲۹

Rta2kht
Rta2kht
۱۳۹۳/۱۱/۲۷

pink Floyd
pink Floyd
۱۳۹۳/۱۱/۴

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۳/۱۱/۲

Great20
Great20
۱۳۹۳/۹/۱۷

antipelasy
antipelasy
۱۳۹۲/۹/۱۸

Hamid.Koodari
Hamid.Koodari
۱۳۹۲/۹/۱۷