رمان خارجی

آشنایی با بورخس

(Borges in 90 minutes)

آشنایی با نویسندگان مجموعه‌ای است برای آگاهی از اندیشه و زندگی نویسندگان برجسته، و تاثیری که آن‌ها بر جهان فرهنگ و ادب و چالش آدمی برای درک جایگاه خود در جهان هستی گذاشتند. هر کتاب در کنار اطلاعات زندگی‌نامه‌ای، افکار و عقاید نویسنده را به ویژه در مواجهه با جریان‌ها و تحولات ادبی و فرهنگی عصرش بازگو و نکته‌های اصلی اندیشه او را از زبان خود او بیان می‌کند. مولف به تحلیل روحیات و شخصیت نویسندگان توجهی خاص دارد و از همین رو است که خواننده در پایان کتاب احساس می‌کند نویسنده مطرح‌شده برای او نه فقط یک نام مشهور که شخصیتی آشنا است.

مرکز
9789642130009
۱۳۸۷
۹۶ صفحه
۶۸۵ مشاهده
۰ نقل قول
پل استراترن
صفحه نویسنده پل استراترن
۴ رمان Paul Strathern (born 1940) is a British writer and academic. He was born in London, and studied at Trinity College, Dublin, after which he served in the Merchant Navy over a period of two years. He then lived on a Greek island. In 1966 he travelled overland to India and the Himalayas. His novel A Season in Abyssinia won a Somerset Maugham Award in 1972.

Besides five novels, he has also written numerous books on science, philosophy, history, literature, ...
دیگر رمان‌های پل استراترن
آشنایی با کافکا
آشنایی با کافکا آشنایی با نویسندگان مجموعه‌ای است برای آگاهی از اندیشه و زندگی نویسندگان برجسته، و تاثیری که آن‌ها بر جهان فرهنگ و ادب و چالش آدمی برای درک جایگاه خود در جهان هستی گذاشتند. هر کتاب در کنار اطلاعات زندگی‌نامه‌ای، افکار و عقاید نویسنده را به ویژه در مواجهه با جریان‌ها و تحولات ادبی و فرهنگی عصرش بازگو و نکته‌های اصلی ...
آشنایی با داستایفسکی
آشنایی با داستایفسکی آشنایی با نویسندگان مجموعه‌ای است برای آگاهی از اندیشه و زندگی نویسندگان برجسته، و تاثیری که آن‌ها بر جهان فرهنگ و ادب و چالش آدمی برای درک جایگاه خود در جهان هستی گذاشتند. هر کتاب در کنار اطلاعات زندگی‌نامه‌ای، افکار و عقاید نویسنده را به ویژه در مواجهه با جریان‌ها و تحولات ادبی و فرهنگی عصرش بازگو و نکته‌های اصلی ...
آشنایی با لارنس
آشنایی با لارنس آشنایی با نویسندگان مجموعه‌ای است برای آگاهی از اندیشه و زندگی نویسندگان برجسته، و تاثیری که آن‌ها بر جهان فرهنگ و ادب و چالش آدمی برای درک جایگاه خود در جهان هستی گذاشتند. هر کتاب در کنار اطلاعات زندگی‌نامه‌ای، افکار و عقاید نویسنده را به ویژه در مواجهه با جریان‌ها و تحولات ادبی و فرهنگی عصرش بازگو و نکته‌های اصلی ...
مشاهده تمام رمان های پل استراترن
مجموعه‌ها