رمان خارجی

اسکارلت 1 (2 جلدی)

(Scarlett)

از مراسم تدفین خسته شدم، از مرگ خسته شدم، از زندگی خودم که در حال نابودی است خسته شدم. مدتی کوتاه آمدند و بعد همه مرا تنها گذاشتند. گورستان تارا وسیع نبود. گوری که برای مامی کنده بودند بزرگ می‌نمود. اسکارلت با خود فکر کرد حتی بزرگ‌تر از گور ملی است. ولی مامی لاغر شده بود، شاید دیگر آن‌قدر بزرگ نبود و به چنین گور بزرگی احتیاج نداشت.

پرتو اشراق
ناهید
9789646205444
۱۳۸۵
۴۷۲ صفحه
۸۱۷ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
الکساندرا ریپلی
صفحه نویسنده الکساندرا ریپلی
۲ رمان Alexandra Ripley was an American writer best known as the author of Scarlett, the sequel to Gone with the Wind. Her first novel was Who's the Lady in the President's Bed?. Charleston, her first historical novel, was a bestseller, as were her next books On Leaving Charleston, The Time Returns, and New Orleans Legacy. Scarlett received some bad reviews, but was very successful nonetheless. She attended the elite Ashley Hall, in Charleston, South Carolina, and Vassar College in Poughkeepsie, New ...
دیگر رمان‌های الکساندرا ریپلی
اسکارلت 2 (2 جلدی)
اسکارلت 2 (2 جلدی) از مراسم تدفین خسته شدم، از مرگ خسته شدم، از زندگی خودم که در حال نابودی است خسته شدم. مدتی کوتاه آمدند و بعد همه مرا تنها گذاشتند. گورستان تارا وسیع نبود. گوری که برای مامی کنده بودند بزرگ می‌نمود. اسکارلت با خود فکر کرد حتی بزرگ‌تر از گور ملی است. ولی مامی لاغر شده بود، شاید دیگر آن‌قدر بزرگ ...
مشاهده تمام رمان های الکساندرا ریپلی
مجموعه‌ها