رمان ایرانی

سمک عیار 1 (2 جلدی)

سمک عیار یکی از کهن‌ترین نمونه‌های داستان‌پردازی در ادب پارسی است. شیوه نگارش داستان چندان دلپذیر و خواندنی است که همانندی بر آن در ادبیات فارسی نمی‌توان یافت.

۹۷۸۹۶۴۶۴۹۴۳۲۹
۱۳۹۰
۷۶۰ صفحه
۶۴۷ مشاهده
۰ نقل قول