رمان خارجی

گوشه‌نشین یونان یا هیپریون

(Hyperion)

ادامه‌ای شاعرانه بر «رنج‌های ورتر جوان». هیپریون تنها رمان شاعر اسطوره‌ای آلمان عصر کلاسیک، فردریش هلدرلین است و گذشته از لحن سرودآگینش در ستایش از عشق و دوستی و آزادی، پژواکی است از جهان‌بینی تعالی‌جوی این شاعر انسان‌دوست، خاصه تصور او از آن جامعه آرمانی‌ای که انسان‌ها باید برای سعادت خود در جستجوی آن باشند و هلدرلین تحقق آن را احیاء مدنیت یونان باستان می‌دید.

نیلوفر
9789644485282
۱۳۹۱
۳۲۰ صفحه
۱۲۳۶ مشاهده
۵ نقل قول
فریدریش هلدرلین
صفحه نویسنده فریدریش هلدرلین
۱ رمان Dan Simmons grew up in various cities and small towns in the Midwest, including Brimfield, Illinois, which was the source of his fictional "Elm Haven" in 1991's SUMMER OF NIGHT and 2002's A WINTER HAUNTING. Dan received a B.A. in English from Wabash College in 1970, winning a national Phi Beta Kappa Award during his senior year for excellence in fiction, journalism and art.

Dan received his Masters in Education from Washington University in St. Louis in 1971. ...
مجموعه‌ها