• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'از مزرعه' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۲۵ رو بدست آورده.
۲۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۲ را داده‌ند.
• رمان 'از مزرعه' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Jilar
Jilar
۱۳۹۶/۲/۱۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۴