رمان خارجی

گذر از رنج‌ها 3 (3 جلدی)

رمان 3 مجلدی گذر از رنج‌ها که بر تجربه‌های گران‌بها و تاریخ مردم روسیه از 1914 تا 1919 بنا شده و تصویرگر شیب و فرازهای جنگ جهانگیر اول انقلاب اکتبر و جنگ‌های داخلی است نادرترین رمانی است که نه از نگاه پرورش یافتگان سوسیال دموکراسی روسیه بلکه از دید 1 اشراف زاده سفید نوشته شده است که نخست با انقلاب شوروی از در ستیز برخاست اما به تدریج و در پی ظهور ثمرات عینی اجتماعی انقلاب از هواداران کوشنده‌ی آن شد و به انقلاب پیوست.

توس
9789643155360
۱۳۸۹
۵۵۲ صفحه
۳۹۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های الکسی تولستوی
گذر از رنج‌ها 2 (3 جلدی)
گذر از رنج‌ها 2 (3 جلدی) رمان 3 مجلدی گذر از رنج‌ها که بر تجربه‌های گران‌بها و تاریخ مردم روسیه از 1914 تا 1919 بنا شده و تصویرگر شیب و فرازهای جنگ جهانگیر اول انقلاب اکتبر و جنگ‌های داخلی است نادرترین رمانی است که نه از نگاه پرورش یافتگان سوسیال دموکراسی روسیه بلکه از دید 1 اشراف زاده سفید نوشته شده است که نخست با انقلاب ...
گذر از رنج‌ها 1 (3 جلدی)
گذر از رنج‌ها 1 (3 جلدی) رمان 3 مجلدی گذر از رنج‌ها که بر تجربه‌های گران‌بها و تاریخ مردم روسیه از 1914 تا 1919 بنا شده و تصویرگر شیب و فرازهای جنگ جهانگیر اول انقلاب اکتبر و جنگ‌های داخلی است نادرترین رمانی است که نه از نگاه پرورش یافتگان سوسیال دموکراسی روسیه بلکه از دید 1 اشراف زاده سفید نوشته شده است که نخست با انقلاب ...
مشاهده تمام رمان های الکسی تولستوی
مجموعه‌ها