رمان خارجی

صخره تانیوس

در دهکده‌ای که زاده شدم، صخره‌ها هر یک نامی دارند. صخره‌ای به نام کشتی وجود دارد، صخره‌ای به نام سر خرس، صخره‌ای به نام تله، دیگری به نام دیوار، یکی هم به نام دو قلو، که سینه‌های غول هم نامیده می‌شود. به ویژه صخره‌ای به نام سنگ سربازان. این همان جایی است که در قدیم نیروها برای تعقیب سربازان فراری به کمین می‌نشستند. هیچ کجا بیش‌تر از این‌جا مورد احترام، با ارزش و سرشار از افسانه نیست. با این حال زمانی که در رویا چشم‌اندازی‌های کودکی‌ام را باز می‌بینم، صخره دیگری بر من ظاهر می‌شود. تصویر یک تخت شاهنامه که جای نشستن آن گود و کارکرده شده است، با پشت بلند و صاف که دست‌هایش از هر طرف اندکی خمیده است. فکر می‌کنم این صخره، تنها صخره‌ای است که نام یک انسان، تانیوس، را بر خود دارد.

ثالث
9789643808372
۱۳۹۳
۳۶۴ صفحه
۴۹۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های امین معلوف
سمرقند
سمرقند امین معلوف در سمرقند دو صفحه از تاریخ درخشان ایران را به رشته تحریر در آورده است: یکی دوران حکومت سلجوقیان و فعالیت‌های حسن صباح؛ دیگری انقلاب مشروطه از قتل ناصرالدین شاه تا استقرار مشروطیت و فداکاری‌ها و جانبازی‌های مردم تبریز. امین معلوف توانسته است با ظرافت و مهارت این دو بخش از تاریخ ایران را با بهانه قرار دادن ...
عشق دوردست
عشق دوردست ژوفره رودل، شاهزاده بلای، از لذت‌های جوانان همسن و سال خود دل بریده، درگیر عشقی دشوار و متفاوت شده است. عشقی از راه دور که محکوم است هرگز به آن نرسد. همراهان دیرینش، به صورت گروه کر همسرایان، او را برای این دگرگونی سرزنش می‌کنند و به سخره می‌گیرند. به او می‌گویند بانویی که او برایش آواز می‌خواند وجود خارجی ...
مشاهده تمام رمان های امین معلوف
مجموعه‌ها