نمایش‌نامه

مده‌آ

(Medea)

این نمایش‌نامه روایتی تازه از اسطوره‌ای بسیار کهن و بسیار اقتباس شده "مده آ" برای اجرایی نو در تئاتر است. درتئاتر "مده آ" آئورلیوپس، نمایش نامه‌نویس معاصر سیسیلی، بر خلاف اسطوره‌ی اصلی، جادوگر نیست، بلکه ایزد بانو است و متکی به دانش‌های گسترده، که بر جهان جهل و تاریک اندیشی می‌شود.

رضا قیصریه
نیلا
9789646900875
۱۳۹۱
۲۴ صفحه
۹۲۷ مشاهده
۰ نقل قول
آئورلیو پس
صفحه نویسنده آئورلیو پس
۱ رمان (Greek: Ευριπίδης )
Euripides (Ancient Greek: Εὐριπίδης) (ca. 480 BC–406 BC) was the last of the three great tragedians of classical Athens (the other two being Aeschylus and Sophocles). Ancient scholars thought that Euripides had written ninety-five plays, although four of those were probably written by Critias. Eighteen of Euripides' plays have survived complete. It is now widely believed that what was thought to be a nineteenth, Rhesus, was probably not by Euripides. Fragments, some substantial, of most of ...
مجموعه‌ها