نمایش‌نامه

3 نمایش‌نامه (اودیپوش شاه - اودیپوس در کولونوس - آنتیگون)

(Sophocles Iedipus tyrannus oedipus coloneus and ant)

نمایش‌نامه‌هایی که در اینجا ترجمه شده ادیپوس شاه، دیپوس در کولونوس و آنتی گون اثر معروف سوفوکل، بزرگ‌ترین درام‌نویس یونان است. این سه نمایش‌نامه به هم پیوندی نزدیک دارند و در واقع سرگذشت یک خانواده‌اند. پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او را به کفاره معصیتی که کرده از شهر برانند. ادیپوس در قربت سرگردان می‌شود و در حالی که همه یاران و خویشانش از او بریده‌اند تنها دختر وفادارش آنتیگون از او پرستاری می‌کند. شاعر بزرگ یونان سرگذشت شگفت‌انگیز و غم‌انگیز این پیرمرد کور و فرزندانش را با سخنان بلند به نظم کشیده است. در اینجا گفتگو از بازیگری های تقدیر، قهر و لجاج خدایان و تیرگی سرنوشت آدمی است که بنا به نظر سوفوکل جز به نیروی دانش و عقل نمی‌تواند به سعادت دست یابد...

محمد سعیدی
9789644455704
۱۳۸۶
۱۹۸ صفحه
۲۵۲۰ مشاهده
۰ نقل قول
سوفوکلس ۶ رمان Sophocles (Greek: Σοφοκλής; German editions: Sophokles, Russian: Софокл) was an ancient Greek tragedy playwright. Not many things are known about his life other than that he was wealthy, well educated and wrote about one hundred and twenty three plays (of which few are extant). One of his best known plays is 'Oedipus the King' (Oedipus Rex).
دیگر رمان‌های سوفوکلس
آنتیگونه
آنتیگونه در سال 480 پ م. مردم شهر آتن، که پیروزی خود را بر ایرانیان در جنگ سالامیس جشن می‌گرفتند، زیباترین پسر شهر را برگزیدند تا رقص و آواز جوانان شهر را رهبری کند. این پسر 16ساله، که سوفوکلس فرزند سوفیلوس نام داشت، 89 سال زندگی کرد و بیش از 120 نمایش‌نامه نوشت و روی صحنه آورد.
الکترا فیلوکتتس زنان تراخیس و آژاکس
الکترا فیلوکتتس زنان تراخیس و آژاکس چهر نمایشنامه، الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس و آژاکس از آثار برجسته سوفوکل، شاعر باستانی یونان است. در همه این سرگذشت‌ها از نبردهای خونین و مصائب پهلوانان و قهر و خشم سرنوشت سخن می‌رود. اغلب قهرمانان این کتاب همان پهلوانانی هستند که در جنگ‌های معروف تروا شرکت جسته‌اند و هومر نام آن‌ها را در حماسه جاودانی خود، ایلیاد، آورده است. فیلوکتتس، که فتح ...
افسانه‌های تبای
افسانه‌های تبای پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او ...
افسانه‌های تبای
افسانه‌های تبای پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او ...
افسانه‌های تبای
افسانه‌های تبای پدر ادیپوس در صدد قتل فرزند خود بر می‌آید ولی کودک از چنگال مرگ می‌رهد و به پادشاهی تبس می‌رسد. پدر خود را ناشناخته می‌کشد و مادر خود را به ناشناخته به زنی می‌گیرد. چندی بعد بر کرده خود واقف می‌گردد و چنان پیشمانی بر او چیره می‌شود که خود را کور می‌کند و از مردم خویش می‌خواهد که او ...
مشاهده تمام رمان های سوفوکلس
مجموعه‌ها