نمایش‌نامه

ایفی‌ژنی

آگاممنون لشکر یونان را به بندری آورد و سوار کشتی‌ها نمود تا به جنگ «ترویا» برود. چند روزی گذشت و هیچ بادی نوزید، سروشی به او پیام داد اگر می‌خواهی از دریا بگذری باید دخترت ایفی‌ژنی را به درگاه الهه دیانا قربانی نمایی. آگاممنون دخترش را برای قربانی کردن به معبد دیانا می‌برد. به هنگام اجرای مراسم باد شروع به وزیدن می‌کند. لشکریان سوار بر کشتی‌ها از بندر حرکت می‌کنند و از سوی دیگر الهه دیانا به توده ابری فرمان می‌دهد ایفی‌ژنی را که مدهوش در قربانگاه افتاده است بردارد و در جزیره «تاریس» سالم فرود آورد. رسم و آیین مردم آن جزیره چنان بود که هرگاه غریبه‌ای بدان جزیره قدم می‌گذاشت، او را می‌گرفتند و می‌کشتند. لیکن ایفی‌ژنی را گذشته از آنکه نکشتند، بلکه به کاهنی معبد دیانا برگزیدند.

9789645512604
۱۳۷۶
۲۴۸ صفحه
۵۹۳ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های یوهان ولفگانگ فون گوته
فاوست 2  2جلدی
فاوست 2 2جلدی تمامی این درام نبرد بین ذکات و زندگی‌ست، نبردی که در آن سرانجام هوش انسانی بازنده همیشه است. فاوست نماینده هوش آدمی است و زندگی در اشکال مختلف، بسته به موقعیت در این درام آمده است.
دیوان غربی شرقی
دیوان غربی شرقی
فاوست 2 2جلدی
فاوست 2 2جلدی تمامی این درام نبرد بین ذکات و زندگی‌ست، نبردی که در آن سرانجام هوش انسانی بازنده همیشه است. فاوست نماینده هوش آدمی است و زندگی در اشکال مختلف، بسته به موقعیت در این درام آمده است.
فاوست 1 2جلدی
فاوست 1 2جلدی تمامی این درام نبرد بین ذکات و زندگی‌ست، نبردی که در آن سرانجام هوش انسانی بازنده همیشه است. فاوست نماینده هوش آدمی است و زندگی در اشکال مختلف، بسته به موقعیت در این درام آمده است.
مشاهده تمام رمان های یوهان ولفگانگ فون گوته
مجموعه‌ها