• از مجموع ۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مسافران (2+5 تکه‌گویی) نمایش‌نامه' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۰ رو بدست آورده.

• رمان 'مسافران (2+5 تکه‌گویی) نمایش‌نامه' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.