رمان خارجی

دکستر قاتل خواب‌گرد

(Darkly dreaming dexter)

دکستر و دوست عزیزش، جناب شب‌گرد تنها، شب‌ها که ماه کامل می‌شود، با هم می‌زنند به دل تاریکی. با هم مسافران راه تاریک و پر پیچ و خمی می‌شوند که برای رفع نیازهای‌شان باید از آن عبور کنند. دکستر و شب‌گرد تنهایش مشکلکی با هم دارند. دکستر هم مثل همه خواب می‌بیند اما زیاد به روی خودش نمی‌آورد و فقط یک‌بار که به رو می‌آورد، احساس بدی می‌کند. احساس می‌کند این خواب‌ها واقعی هستند؛ این ناخودآگاهی که در سرش شروع به بازی می‌کند، او را می‌ترساند، چون هرچه می‌بیند واقعی‌تر از آن چیزی می‌شود که در خواب‌ها دیده. خوابی که واقعی می‌شود، نیاز به شب‌گرد تنهایی دارد که به خواب‌گردی افتاده. خواب‌گردی که در عالم خواب قتل می‌کند و در عالم واقع... در عالم واقع دکستر شک دارد که خود همان قاتل خواب‌گرد باشد یا نه. خواب‌گردی که می‌کشد و می کشد. بدون این که خود بداند... اما دکستر باید بداند... باید بداند این قاتل خواب‌گرد بالاخره خودش است؟ شب‌گرد تنهایش است؟ یا این که آدم دیگری است...

9786007443392
۱۳۹۳
۲۷۲ صفحه
۴۳۷ مشاهده
۰ نقل قول
جف لیندزی
صفحه نویسنده جف لیندزی
۱ رمان Jeff Lindsay is the pen name of an American crime writer, Jeffry P. Freundlich, who lives in Cape Coral, Florida with his wife, author Hilary Hemingway, daughter of Leicester Hemingway, Ernest Hemingway's brother.

Lindsay is best known for writing the Dexter series of novels. Many of his earlier published works include his wife as a co-author. Time Blender was written with Michael Dorn. He graduated from Middlebury College, Vermont, in 1975.

The first book in the series, ...
مجموعه‌ها