مجموعه داستان خارجی

قصه‌ها

عسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه، زندگی و زمانه خویش است، راوی راستینی از آرزوها، عشق‌ها، شادی‌ها، امیدها، و غم‌های مردم میهن و سرزمینش، نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین، کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهورترین نویسندگان عرب زبان است...

روزبهان
2500110038385
۱۳۹۳
۳۰۸ صفحه
۲۲۷ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های غسان کنفانی
مردانی در آفتاب
مردانی در آفتاب مردانی در آفتاب تازه منتشر شده بود که یک روز در بیروت کنفانی را دیدم. بعد از سلام و احوال‌پرسی گفت: داستان را خوانده‌ای؟ گفتم: بله، راستش داستانی جذاب و وحشی است که چنگالش را در گوشت خواننده فرو می‌کند و راه فراری برایش نمی‌گذارد و در نهایت او را با این پرسش وحشتناک تنها می‌گذارد ـ پرسشی که وجدانش ...
قصه‌ها (مجموعه داستان خارجی)
قصه‌ها (مجموعه داستان خارجی) غسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه زندگی و زمانه خویش است.راوی راستینی از آرزوها عشق‌ها شادی‌ها امیدها و غم‌های مردم میهن و سرزمینش.نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهور‌ترین نویسندگان عرب زبان است.از او بسیار کتاب‌ها ونقش‌ها و بسیار قصه‌ها ...
قصه‌ها
قصه‌ها غسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه زندگی و زمانه خویش است.راوی راستینی از آرزوها عشق‌ها شادی‌ها امیدها و غم‌های مردم میهن و سرزمینش.نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهور‌ترین نویسندگان عرب زبان است.از او بسیار کتاب‌ها ونقش‌ها و بسیار قصه‌ها ...
مشاهده تمام رمان های غسان کنفانی
مجموعه‌ها