مجموعه داستان خارجی

قصه‌ها

غسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه زندگی و زمانه خویش است.راوی راستینی از آرزوها عشق‌ها شادی‌ها امیدها و غم‌های مردم میهن و سرزمینش.نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهور‌ترین نویسندگان عرب زبان است.از او بسیار کتاب‌ها ونقش‌ها و بسیار قصه‌ها نقدها و نمایش‌نامه‌ها به یادگار مانده است. بخش عمده‌ای از آثارش تا کنون به بسیاری از زبان‌ها برگردانده شده‌‌اند.با این همه این نخستین بار است که قصه‌ها ی او به ترتیب زمان نگارش منتشر می‌شود.به راستی زیباترین کتابش کتاب زندگی‌اش بودکتاب زنده سردار سرزمین سخن.همیشه گشوده هماره زنده. او با قطرات خونش این کتاب اخر کتاب زندگی‌اش را جاودانه کرد.وی به همراه خواهرزاده‌اش لمیس در بیروت ترور شد.اسرائیلی‌ها در اتومبیلش بمب گذاشته بودند.

روزبهان
9786001740466
۱۳۹۳
۳۰۸ صفحه
۴۳۴ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های غسان کنفانی
قصه‌ها (مجموعه داستان خارجی)
قصه‌ها (مجموعه داستان خارجی) غسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه زندگی و زمانه خویش است.راوی راستینی از آرزوها عشق‌ها شادی‌ها امیدها و غم‌های مردم میهن و سرزمینش.نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهور‌ترین نویسندگان عرب زبان است.از او بسیار کتاب‌ها ونقش‌ها و بسیار قصه‌ها ...
مردانی در آفتاب
مردانی در آفتاب مردانی در آفتاب تازه منتشر شده بود که یک روز در بیروت کنفانی را دیدم. بعد از سلام و احوال‌پرسی گفت: داستان را خوانده‌ای؟ گفتم: بله، راستش داستانی جذاب و وحشی است که چنگالش را در گوشت خواننده فرو می‌کند و راه فراری برایش نمی‌گذارد و در نهایت او را با این پرسش وحشتناک تنها می‌گذارد ـ پرسشی که وجدانش ...
قصه‌ها
قصه‌ها عسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه، زندگی و زمانه خویش است، راوی راستینی از آرزوها، عشق‌ها، شادی‌ها، امیدها، و غم‌های مردم میهن و سرزمینش، نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین، کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهورترین نویسندگان عرب زبان است...
مشاهده تمام رمان های غسان کنفانی
مجموعه‌ها