نمایش‌نامه

نمایش‌های خوش‌آیند 2 2 جلدی

(you never can tell & arms andd the man)

افکار
9789647858694
۱۳۸۳
۲۳۲ صفحه
۲۸۴ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
جورج برنارد شاو
صفحه نویسنده جورج برنارد شاو
۱۱ رمان George Bernard Shaw was an Irish playwright, socialist, and a co-founder of the London School of Economics. Although his first profitable writing was music and literary criticism, in which capacity he wrote many highly articulate pieces of journalism, his main talent was for drama. Over the course of his life he wrote more than 60 plays. Nearly all his plays address prevailing social problems, but each also includes a vein of comedy that makes their stark themes more palatable. In ...
دیگر رمان‌های جورج برنارد شاو
ژاندارک
ژاندارک آن زمانی که شما مرا از چنگ سربازان انگلیسی نجات بخشید. من بارها به شما گفته‌ام که باید به دست کلیسا سپرده شوم، من تمام شبانه‌روز را تحت نظر چهارده سرباز انگلیسی به سر می‌برم. آیا شما انتظار دارید که با لباس کوتاه و زننده‌ای در کنار آن‌ها به سرم برم.
نمایش‌های خوش‌آیند 1 2 جلدی
نمایش‌های خوش‌آیند 1 2 جلدی
2 نمایش‌نامه (مرد سرنوشت - مرد و اسلحه)
2 نمایش‌نامه (مرد سرنوشت - مرد و اسلحه)
نمایش‌های خوش‌آیند 1  2 جلدی
نمایش‌های خوش‌آیند 1 2 جلدی
مشاهده تمام رمان های جورج برنارد شاو
مجموعه‌ها