رمان نوجوان

روزی که فضایی‌ها آمدند

نویسنده‌ای به سفارش فضایی‌ها از سیاره‌ی سینستر مشغول نوشتن داستان است، اما سینستری‌ها از او می‌خواهند داستانش را عوض کند: آلیس قصه را که حتما دختری است شبیه به استان آلزاس فرانسه، عاشق کشوری بزرگ‌تر کند که شبیه به چوب شور باشد. مردی از اهالی تگزاس در لاتاری فضایی‌ها برنده شده و زندگی آگاممنون را تکرار می‌کند. همسرش، کلیتمنسترا، قصد کشتنش را دارد چون آگاممنون طبق روایت هومر دخترشان را قربانی کرده؛ اما او می‌گوید روایت دیگری هم از داستان هست که طبق آن آندرومدا را به جزیره‌ای دوردست فرستاده.

9786001821981
۱۳۹۵
۲۴۰ صفحه
۲۸۱ مشاهده
۱۲ نقل قول