رمان خارجی

سکوت

(Silence)

اندو، ژاپن را مردابی می‌بیند که هر چیز را از درون می‌پوساند و هر بذری را که در آن زمین کاشته شود تباه می‌کند. این داستان جنگی است میان باران مدامی که از ابرهای سنت و فرهنگ کشور می‌بارد و بذر مسیحیتی که با چنگ و دندان می‌خواهد در آن خاک ریشه بداوند، مثل پروانه‌ای که به دام عنکبوت گرفتار شده باشد. ایمان و باور شخصی شوساکو اندو مانند گراهام گرین، با دین و آیین کشورش تفاوت دارد. آن دو درد این سوال را درک کرده‌اند که وقتی نه از رومیان‌اند و نه از یهودیان، پس صلیبی که باید به دوش بکشند کدام است؟ خداوند چه سرنوشتی برایشان مقرر کرده است، قرار است شمایل آن کسی باشند که بر بالای صلیب است و یا سنت پیتری که تا پیش از سحر از ترس جان سه بار مسیح را انکار می‌کند، و یا یهودایی که خودش را در دشت خون حلق آویزان کرده است، و این همان تردیدی است که نه یک دم آن‌ها را رها می‌کند و نه شخصیت داستان‌هایشان را و نه حتی ما را. چه کشیش مست قدرت و جلال داشته باشد، چه پدر رودریگز سکوت.

9786007439579
۱۳۹۵
۲۳۲ صفحه
۷۶۳ مشاهده
۰ نقل قول
شوساکو اندو
صفحه نویسنده شوساکو اندو
۱ رمان Thomas Harris began his writing career covering crime in the United States and Mexico, and was a reporter and editor for the Associated Press in New York City. His first novel, Black Sunday, was printed in 1975, followed by Red Dragon in 1981, The Silence of the Lambs in 1988, Hannibal in 1999, and Hannibal Rising in 2006.
مجموعه‌ها