• از مجموع ۱۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'انتخاب 2 (برگزیده)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۱۴/۸۳ رو بدست آورده.

• رمان 'انتخاب 2 (برگزیده)' در کتاب‌خانه‌ی ۱۹ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۹ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Babi
Babi
۵ روز پیش

سانیا
سانیا
۷ روز پیش

ffffffff
ffffffff
۱۴ روز پیش

mmeelliikkaa
mmeelliikkaa
۱۶ روز پیش

SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS
۲۲ روز پیش

Ghavidel1992
Ghavidel1992
۲۹ روز پیش

Moyassari
Moyassari
۲۹ روز پیش

fato2001
fato2001
۱۳۹۶/۱۱/۲

Neegiin
Neegiin
۱۳۹۶/۱۰/۲۶

Parnian_ndr
Parnian_ndr
۱۳۹۶/۱۰/۳

LeilyGuilani
LeilyGuilani
۱۳۹۶/۶/۳۱

M_Hosna
M_Hosna
۱۳۹۶/۶/۲۷

Asmab
Asmab
۱۳۹۶/۶/۷