فلسفه

شوک آینده

(Future shock)

آینده برای بشر امروز در موارد بسیاری دیگر تداوم گذشته نیست. گسست‌های پی ‌در پی و گسترده، پیوند انسان معاصر را با گذشته‌اش گسیخته و از حد ظرفیت آدمی برای تحمل تغییرات فراتر می‌رود. تافلر معتقد است بشر دچار بیماری تغییر شده چرا که نمی‌تواند خود را با سرعت تغییر محیط پیرامونش تطبیق دهد. گرچه پاره‌ای ازین تغییرات گریزناپذیرند اما بخشی از آنها هدایت نشده و بیهوده‌اند. تافلر رسالت انسان و جامعه معاصر را شتاخت و هدایت تغییرات برای حفاظت بشر در برابر شوک آینده می‌داند و می‌پرسد که در این دنیای ناپایدار پدیده‌های گذرا، کدام ستون محکم می‌تواند ما را در برابر سیلاب آینده حفظ کند؟

9789647443562
۱۳۹۳
۵۵۲ صفحه
۴۰۹ مشاهده
۰ نقل قول
الوین تافلر
صفحه نویسنده الوین تافلر
۱ رمان is an American writer and futurist, known for his works discussing the digital revolution, communications revolution, corporate revolution and technological singularity. A former associate editor of Fortune magazine, his early work focused on technology and its impact (through effects like information overload.

Accenture, the management consultancy, has dubbed him the third most influential voice among business leaders, after Bill Gates and Peter Drucker. He has also been described in the Financial Times as the "world's most famous futurologist". People's ...
مجموعه‌ها