• رمان 'بیداد سکوت (داستان‌هایی برای خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان)' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.