بیوگرافی

دیدار با خویش

این زمان هنوز نمی‌دانم که در آن روزگاران، جذبه صحنه مرا به سوی خود خواند یا برحسب اتفاق به سویش رفتم؛ فقط می‌دانم چنان شور عمیقی در من برانگیخت که بی‌پروا ماوای همیشگی من شد. صحنه جایی شد که زندگی را دوباره به من آموخت و هر روز در آن بازیگر دیگری می‌شوم و نمی‌دانم من در صحنه بازی می‌کنم یا صحنه در من.

9786008547433
۱۳۹۶
۴۸۸ صفحه
۱۰۶ مشاهده
۰ نقل قول
عباس جوان‌مرد
صفحه نویسنده عباس جوان‌مرد
۲ رمان Joann Sfar (born August 28, 1971 in Nice) is a French comics artist, comic book creator, and film director.

Sfar is considered one of the most important artists of the new wave of Franco-Belgian comics. Many of his comics were published by L'Association which was founded in 1990 by Jean-Christophe Menu and six other artists. He also worked together with many of the new movement's main artists, e.g. David B. and Lewis Trondheim. The Donjon series which he created with Trondheim ...
دیگر رمان‌های عباس جوان‌مرد
شازده کوچولو
شازده کوچولو روباه: من می‌خواهم به رسم هدیه رازی را بر تو فاش کنم. بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید، آن‌چه اصل است از دیده پنهان است. (شازده کوچولو برای آن که یادش نرود تکرار می‌کند.) شازده : آن‌چه اصل است از دیده پنهان است. روباه: آن‌چه به گل تو ارزش داده است عمری‌ است که تو به پای آن صرف ...
مشاهده تمام رمان های عباس جوان‌مرد
مجموعه‌ها