• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بیابان تاتارها' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۵۱۹۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۴ را داده‌ند.
• رمان 'بیابان تاتارها' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
holy.mary
holy.mary
۱۳۹۷/۵/۲۰

Golrokh
Golrokh
۱۳۹۷/۲/۶