رمان ایرانی

دالان بهشت

با صدای: آنالی طاهریان «این منم، خوشبخت‌ترین زن دنیا، که در تاریک و روشن جاده‌ای که به آسمان وصل می‌شود، در حالی که احساس میکنم خود بهشت را در کنار دارم، همراه نیمه دیگر وجودم به دالان بهشت می‌روم.» ارزش وصل ندارد مگر آزرده هجر. مانده آسوده بخسبد چو به منزل برسد. مدت: 16 ساعت و 33 دقیقه قالب‌بندی: mp3

آوانامه
9786008250562
۱۳۹۶
۰ صفحه
۲۱۹ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
صفحه نویسنده نازی صفوی
۴ رمان Nazi Safavi
دیگر رمان‌های نازی صفوی
دالان بهشت
دالان بهشت «این منم، خوشبخت‌ترین زن دنیا، که در تاریک و روشن جاده‌ای که به آسمان وصل می‌شود، در حالی که احساس می‌کنم خود بهشت را در کنار دارم، همراه نیمه دیگر وجودم به دالان بهشت می‌روم.» ارزش وصل نداند مگر آزرده هجر ...
برزخ اما بهشت
برزخ اما بهشت یادم هست آن روز وقتی ته راهرو نگاهم بهش افتاد، درست مثل این‌که چشمم به ملکه عذاب بیفتد، بدنم یخ کرد. وحشت وجودم را پر کرد و زانوهایم سست شد و با این‌که تنها نبودم، بی‌اراده قدم‌هایم کند شد. دلم می‌خواست خودم را پنهان کنم و پشت کسی پناه بگیرم و از آن‌جا فرار کنم...
دالان بهشت
دالان بهشت «این منم، خوشبخت‌ترین زن دنیا، که در تاریک و روشن جاده‌ای که به آسمان وصل می‌شود، در حالی که احساس می‌کنم خود بهشت را در کنار دارم، همراه نیمه دیگر وجودم به دالان بهشت می‌روم.» ارزش وصل نداند مگر آزرده هجر ...
مشاهده تمام رمان های نازی صفوی
مجموعه‌ها