فلسفه

فلسفه جان استیوارت میل

من نگاهم به پیش بود... به آینده‌ای که در آن بهترین خصلت‌های دوره‌های بسامان با بهترین خصلت‌های دوره‌های نابسامان یکجا جمع خواهند شد؛ آزادی بی‌قید و شرط اندیشه و آزادی نامقید عمل فردی به هر شکل که صدمه‌ای به دیگران نرساند. با پرورش آنچه در انسان‌ها یگانه و مخصوص به خودشان است، و با میدان دادن به آن‌هاست که انسان‌ها می‌توانند موجوداتی شریف و زیبا شوند، و نه با هرچه رقیق‌تر کردن این خصوصیات تا همه مثل هم شوند.

9786004900010
۱۵۲ صفحه
۹۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های سوزان لی اندرسون
فلسفه کی‌یرکگور
فلسفه کی‌یرکگور نام مجموعه حاضر در اصل Wedsworth philosophers serries است و سرویراستار آن دنیل کولاک (Daniel Kolak). هدف مجموعه آشنا کردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا به امروز است و مهم‌تر و فراتر از آن ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی و درگیر شدن با مسائل فلسفی. به عبارت دیگر، این کتاب‌ها می‌خواهند شوق خواندن، فکر ...
مشاهده تمام رمان های سوزان لی اندرسون
مجموعه‌ها