نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

شب‌های آوینیون (گزیده نمایش‌نامه‌های دهه 70) مجموعه گستره خیال

مبارک: اَ... آی... لعنت، لعنت به تو و این پا و اون پا کردنات! دل رو هوایی کردن و اوسا و اوسا کردنات! آخ، بدو بیا بریم نباتی، شیرین‌تر از نباتی، تا می‌خرن تو بفروش، فردا می‌شه کسادی!... خره، فردا می‌شه کسادی!...

9786008547624
۱۰۴ صفحه
۷۴ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های کورش نریمانی
والس مرده‌شوران
والس مرده‌شوران والس مرده‌شوران، در فضایی گروتسک، در مرز میان خنده و هراس، وهم و خیال، تلخی و شوخ‌انگاری، تقابل میان سنت و مدرنیته را بن‌مایه‌ی خود قرار داده است. این نمایش‌نامه در عین حال، نمونه‌ای سالم از کمدی سیاه نیز می‌تواند قلمداد شود که با بهره‌گیری از مناسبات و آداب و سکنات بومی،رنگ و بوی یک نمایش‌نامه‌ی تمام عیار کمدی ایرانی به ...
دن کامیلو (گزیده نمایش‌نامه‌های دهه 80) مجموعه گستره خیال
دن کامیلو (گزیده نمایش‌نامه‌های دهه 80) مجموعه گستره خیال دن کامیلو: خب معلومه! یه هفته‌س دارم از درد قلوه به خودم می‌پیچم... کی زده؟ پپونه قاطر!... تازه،‌ پنجاه تا دوچرخه اسقاطی انداخته به کشیشای آبادیای اطراف... اونم توسط من!... هر روز، نامه دارم؛ هر روز، نامه!... (بسته‌ای نامه از سبد جلوی دوچرخه‌اش برمی‌دارد و روی میز می‌ریزد)... بفرما! (چند نامه را تند و تند باز می‌کند و می‌خواند)... «دن ...
شب‌های آوینیون
شب‌های آوینیون شب‌های آوینیون رویکردی امروزین به شیوه‌های اجرایی نمایش ایرانی است. نگاهی از منظر تئاتر مدرن به گونه‌ای از نمایش در ایران که سالیانی است با بی‌توجهی و بی‌مهری شکل موزه‌ای به خود گرفته و از دایره توجه عموم خارج شده است. نمایش‌نامه‌ی شب‌های آوینیون در زمان اجرای خود در داخل و خارج کشور تحسین مخاطبان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی ...
مشاهده تمام رمان های کورش نریمانی
مجموعه‌ها