فلسفه

12 نظریه درباره طبیعت بشر

(Twelve theories of human nature)

این کتاب برای کسی نوشته شده است که به دنبال ««فلسفه زندگی» است، یعنی می‌خواهد درکی از طبیعت بشر داشته باشد که او را در مسیر زندگی راهنمایی کند. این راهنمایی قاعدتا مبتنی است بر نوعی «تشخیص» درباره این که مشکل ما انسان‌ها در زندگی از کجاست، و آن هم به نوبه خود مبتنی است بر برخی «آرمان‌ها» درباره این که زندگی چگونه باید باشد. در این کتاب یک «نظریه درباره طبیعت بشر» به معنای چارچوبی عقیدتی است که در آن از: 1) وضع کلی جهان 2) وضع انسان و جامعه انسانی 3) تشخیص کاستی‌های زندگی انسان 4) نسخه‌ای تجویزی یا آرمانی برای زندگی انسان، سخن به میان آمده است. نویسندگان از همین طرح کلی بهره می‌گیرند تا مهم‌ترین مکاتب فکری و فلسفی و مذهبی تاریخ حیات بشر را، از مکتب کنفوسیوس و آیین بودا گرفته تا ادیان ابراهیمی و کانت و مارکس و فروید، معرفی کنند.

9786007439425
۱۳۹۷
۵۶۰ صفحه
۸۷ مشاهده
۰ نقل قول