فلسفه

1000 چهره علم (گفتارهایی درباره دانشمندان ارزش‌ها و اجتماع)

(The many faces of science)

1000 چهره علم کتابی است که در آن از تاریخ و فلسفه علم صحبت می‌شود. اما از نظر روش و محتوا با بیش‌تر کتاب‌هایی که به معنای دقیق درباره تاریخ و فلسفه علم نگاشته شده‌اند تفاوت دارد. روش کتاب «تمرکز بر مطالعات موردی تاریخی به عوض نظریه پردازی‌های کلی» است. از نظر محتوا نیز در کنار برخی مسائل اساسی فلسفه علم درباره روانشناسی خود دانشمندان ارزش‌ها و هنجارهای مرتبط با علم و همچنین درباره وجوه اجتماعی علم بحث می‌شود.

9789647443883
۱۳۹۳
۵۳۶ صفحه
۵۹ مشاهده
۰ نقل قول