رمان خارجی - روسیه

تزار عشق و تکنو

(The tsar of love and techno)

آنتونى مارا با داستان‌هاى گلچین‌مانند درهم‌تنیده یک قرن را در تاریخ شوروى و روسیه درمى‌نوردد. آغاز این داستان‌ها از تونل‌هایى در زیر لنینگراد در سال 1937 است و پایان آنها سالى نامعلوم در منظومه شمسى. وعده حکومت پرولتاریا و آزادسازى رنجبران و زحمتکشان به سرکوب و خفقان و کیش شخصیت انجامید. سقوط کمونیسم تغییر عمده‌اى ایجاد نکرد و فاصله طبقاتى و سلطه سازمان‌هاى مخفى و مافیا همچنان برقرار ماند. در این میانه، موسیقى و نقاشى هم زندگى‌بخش است و هم ابزار سرکوب. یکى از تابلوهاى نقاش چچنى قرن نوزدهم و جنگ چچن در تار و پود داستان جریان دارد. طرح داستان در قالب گلچین‌کردن آهنگ‌هاى نوستالژیک براى نوار کاست است که بازگوکننده روایتى‌ است بزرگ‌تر از تک‌‌آهنگ‌ها و تک‌رویدادهاى زندگى قهرمانان، و نمادى‌ است از آنچه بدان عشق مى‌ورزند.

9786004901345
۳۶۰ صفحه
۴۱ مشاهده
۰ نقل قول