:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_quote/%D8%B1%DB%8C%DA%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟