به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق
خود به تنهایی دنیایی است عشق
یا درست در میانش هستی، در آتشش
یا بیرونش هستی، در حسرتش…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۱۰
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۸