:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_quote/q36978 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟