پدربزرگم پشه‌ها را میکشت ولی از کشتن مارمولکها امتناع میکرد. میگفت مارمولک جان دارد و جانش عزیز است. پس پشه چی؟ پشه جان ندارد؟ پشه‌ها یک ماه بیشتر زنده نیستند، امروز آنها را نکشی فردا میمیرند. اما مارمولک عمرش دراز است. برای ما عمر پشه کوتاه به نظر میاید ولی برای خودش یک عمر است.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۰
Abnos
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Shahin_drama
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۲
Booker
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۲
Roshaanak
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Azardokht
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
Yahyaa
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۲
Arashkh1984
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴