۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Holden_caulfield
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴
Abnos
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Shahin_drama
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۲
Booker
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۲
Roshaanak
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Azardokht
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
Zeinab_zia
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۵
Minooo
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۹
Arashkh1984
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴