بخش عمده ای از انسانها هستند که میل ذاتی به قهرمان سازی دارند. آنها به سان بزی میمانند که بدون توجه به ارتفاع و صعب البور بودن قله‌های مرتفع، به امید یافتن علف، ارتفاعات بالای پنج هزار متر را به راحتی و بدون تمرین قبلی زیر پا میگذارند. این انسانها هم مشابه عطشِ بدون توجه به خطرات را که بز برای علف دارد، برای قهرمان سازی دارند.
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Holden_caulfield
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴
Fawzi
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۸
Abnos
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Shahin_drama
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۵۷
Nazanin87
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۴
Booker
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۲
Roshaanak
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Azardokht
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
Shakibaa
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۴
Yahyaa
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۲
Arashkh1984
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴