اما از کجا فهمید که من امریکایی نیستم؟ میخواستم از او بپرسم که چطور فهمید که من امریکایی نیستم ولی از ترس اینکه مبادا جوابی نژادپرستانه بدهد از پرسیدن سوالم منصرف شدم؛ هرچند به قیافه اش نمیخورد نژادپرست باشد. از این گذشته اوج نژاد پرستی سیاه پوست جماعت این است که خود را با سفیدپوستها برابر بدانند
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۱
Parviz
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۹
Mahan_m
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۶
Shiban
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۰
Minas
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۵
Pezhman_t
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۴
Ramin_j
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۳
Ali
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۰
Arashkh1984
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۳