اما جذابیت سفر اتفاقاً گاهی به این است که چیزی را پیدا کنی که اصلاً انتظارش را نداری. آ" موقع ارزش داشته هایت را بیشتر می‌فهمی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳