مبادا تمنا محو شود و چیزی نماند جز حس کسالتی و رنج رویایی که دیگر نداند انگیزه شان چیست، دیگر آن را حتی در اندیشه ی خود نیز باز نیابد و نتواند در دل عزیزش بدارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۶ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۹