:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_quote/q40288 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟