کلا من آدم‌هایی که مشت بر روی میز می‌کوبند، تحمل نمی‌کنم. کسانی که برای تصریح یا تایید افکارشان متوسل به ساعدها و کف دست خود می‌شوند، ابلهانه‌ترین رفتار را دارند. من آدم‌های متواضع را می‌پسندم؛ یعنی اشخاصی که حضورشان نامحسوس و ظریف است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱۷ روز قبل، شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۰