عشق، دستاورد زندگی است؛ چیزی گویا است که به خود اعتبار و معنا می‌بخشد. خیلی چیزها می‌تواند گویا و حاوی معنا باشد، اما زندگی در کل بی‌معناست. در واقع، کل هیچ مفهومی ندارد ولی هر جزء معنادار است. گفتارم منطقی و از هر چیزی محکم‌تر است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۲۶ روز قبل، شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۰