اگر در خانه تنها باشم، دم به دم بی‌قرارتر می‌شوم و این فکر آزارم می‌دهد که دارم یک‌جایی برخورد مهمی را از دست می‌دهم؛ اما اگر در جای دیگری مرا به حال خود بگذارند، اغلب این احساس خوب را دارم که در آرامش به سر می‌برم. دوست دارم که با هر کتابی که دم دست باشد، توی کاناپه‌ی ناآشنایی فرو بروم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۹ روز قبل، شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۱۵
Faruogh
‫۴ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۰