دریافته‌ام که عمل‌کردن، دوست‌داشتن و رنج‌بردن به‌راستی همان زندگی‌کردن است؛ اما زندگی‌ای که آدم در آن روراست‌باشد و سرنوشتش را بپذیرد، مانند بازتاب پرشور و شادمانه‌ی رنگین‌کمانی برای همه یکسان‌است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۲۸