من سابقا از مردن هراسی نداشتم اما اکنون می‌ترسم؛ از این تصور که پس از مرگ، همچنان زنده بمانیم رهایی ندارم. انگار مردن به معنای زندگی در یک کابوس‌دائمی است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۱۶